Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

A PHOTOGRAPHER'S TALES

Tales of journeys, times and places, people and situations. Through the lens of my camera, I welcome you. Your imagination will complete the details, photos will be just the ignition for a magnificent spinning....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου